یکشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۸۸

تو ای زن ای حضور زندگی

صبا ز قول من این نکته را بپرس از شیخ
چرا ضعیفه در این ملک نام من باشد
به هر دیار مقام زن است بر سر چشم
چرا که پست در این ملک قدر زن باشد

هیچ نظری موجود نیست: