یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۵

یا از کشور خارج شوید یا بمیرید


دو راه رژیم پیش روی دختران فراری و زنان خیابانی یا از کشور خارج شوید یا بمیرید


اشرف می گوید تهدیدکنندگان به وی گفته اند خدمات ویژه ای برای خروج آنان از کشور مهیا شده است
ایجنا نیوز / خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران/ داخلی: از ایران خبر می رسد رژیم در سدد است در سال محمد جامعه ایران را پاکسازی کند و آن را به استانداردهای کشور امام زمان نزدیک نماید بر همین اساس کلیه زنان و دختران نگونبخت فراری و خیابانی در چند روز گذشته از سوی افراد ناشناخته تهدید شده اند که بایستی تا آخر خردادماه یا ایران را ترک کنند و یا اینکه کشته می شوند.

سحر و اشرف دو زن خیابانی به ایجنا نیوز خبر داده اند که محل زندگی آنها با دریافت اطلاعات از بنگاه محل شناسایی شده و مورد تهدید قرار گرفته اند.
سحر و اشرف به همراه چند زن دیگر که بعد از طلاق و جدایی از همسرانشان با هم در یک خانه زندگی می کنند از راه تن فروشی مخارج خود را تامین می کنند.
اشرف می گوید تهدیدکنندگان به وی گفته اند خدمات ویژه ای برای خروج آنان از کشور مهیا شده است.
سحر در تایید اظهارات اشرف افزود: این افراد در مقابل درخواست کار شرافتمندانه آنان سکوت می کنند و تنها دو راه خروج از کشور یا مرگ را به ما پیشنهاد می کنند.
خطر دختران فراری و زنان خیابانی را تهدید می کند.

هیچ نظری موجود نیست: